People

 

Principal Investigator

Zemin Zhang, PhD

zemin@pku.edu.cn

 

 

 

 

 

Administrator

Mingyi Fei

Research Staff

Linnan Zhu, PhD Dongfang Wang, PhD

Technicians & Research assistants

Hongtao Fan Yufei Bo
Chang Liu

Alumni

Students
Mingyu Yang, PhD Xinyi Guo, PhD
Zefang Tang, PhD Fan Zhang, PhD
Fenlin Liu, PhD Ziyi Li, PhD
Liangtao Zheng, PhD Jiesheng Li, PhD
Boxi Kang, PhD Qiming Zhang, PhD
Postdoctoral fellows
Chunhong Zhen, PhD Xiliang Wang, PhD
Sijin Cheng, PhD Lei Zhang, PhD