People

Principal Investigator

Zemin Zhang, PhD

zemin@pku.edu.cn

 

Administrator

Mingyi Fei

Research Staff and Postdoctoral Fellows

Xianwen Ren, PhD Xueda Hu, PhD
Lei Zhang, PhD Xiliang Wang, PhD
Sijin Cheng, PhD

PhD Students

Zefang Tang Liangtao Zheng
Yao He Fenglin Liu
Teng He Fan Zhang
Jason Li Yuanyuan Zhang
Qiming Zhang Chris Kang
Yedan Liu Qiao Fang
Chenwei Li Pauling Liu
Kezhuo Yu Shishang Qin

Technicians & Research assistants

Rui Yang, PhD Ranran Gao, MS
Li Wang, MS Tao Wang, ME

Alumni

Students
Mingyu Yang, PhD Xinyi Guo, PhD
Postdoctoral fellows
Chunhong Zheng, PhD